Қаракөңірдек Тұлғалары

Шежіреге мәлімет енгізу

Ата-Баба тармағын таңдау:


Таңдалынған ұрпақ -
1 - Сақ        2 - Семен        3 - Толық анықталмаған тармақтар        
ІЗДЕУ АЛАҢЫ:
Есімі:       


ІЗДЕУ НӘТЕЖЕСІ (Ізделінген Есім--Әкесі--Атасы):

Ұрпақты енгізу:
Жаңа есім енгізу       Есімі:    Ұрпак реті    

Тармақсыздан таңдау       
Туыстығы:    


Ұрпақты өзгерту:

Есімі:     Туыстығы:        Ұрпак реті           


Ұрпақты жою (таңдалынған Есім өшіріледі ұрпақтары тармақсыз болып белгіленеді)
немесе уақытша тармақсыз тізіміне ауыстыру

Жою       Ауыстыру

Таңдалынған ұрпаққа қосымша мәліметтерді енгізу және жөндеу:


 

ШЕЖІРЕ


Таңдалынған ұрпақ -
1 - Сақ        2 - Семен        3 - Толық анықталмаған тармақтар        
ІЗДЕУ АЛАҢЫ:
Есімі:       


ІЗДЕУ НӘТЕЖЕСІ (Ізделінген Есім--Әкесі--Атасы):