ШЕЖІРЕ


Таңдалынған ұрпақ - Төленді
1 - Сақ        2 - Семен        3 - Толық анықталмаған тармақтар        
1 - Қырқытай        2 - Қырымсопы        3 - Молшора        4 - Бисары        5 - Әлімбет        6 - Қарқара        7 - Бегене        8 - Қабақ        
1 - Төленді        2 - Мақұл        3 - Көшкінші        
1 - Қойкелді        2 - Қойсоймас        3 - Алаш        4 - Сарыбас        5 - Қарабас        
ІЗДЕУ АЛАҢЫ:
Есімі:       


ІЗДЕУ НӘТЕЖЕСІ (Ізделінген Есім--Әкесі--Атасы):