ШЕЖІРЕ


Таңдалынған ұрпақ - Батыр
1 - Сақ        2 - Семен        3 - Толық анықталмаған тармақтар        
1 - Елібай        2 - Толық анықталмаған тармақтар        
1 - Оздан        
1 - Жаубасар        
1 - Байшора        2 - Ноғайшора        3 - Айрылма        
1 - Байымбет        2 - Мәлікаман        3 - Шармырза        4 - Ералы        5 - Самұрат        
1 - Тойғұлы        2 - Бектемір        3 - Ескене        4 - Қоңырбөрік        5 - Қоңыратбай        
1 - Айтқожа        
1 - Абылай батыр        2 - Кембаба        3 - Құлбаба        4 - Шалбаба        5 - Жарылқап        6 - Келімбет        
1 - Дауренқұл        2 - Мауленқұл        3 - Арзықұл        4 - Тұрсынқұл        5 - Дәуіт        
1 - Ешанқұл        
1 - Батыр        
1 - Алымхан        2 - Айымхан-Жанар(Қызы)        3 - Айыпхан        4 - Бауыржан        5 - Зарина(Қызы)        6 - Айсұлу(Қызы)        
ІЗДЕУ АЛАҢЫ:
Есімі:       


ІЗДЕУ НӘТЕЖЕСІ (Ізделінген Есім--Әкесі--Атасы):